กลับหน้าหลัก
   
 
วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล.

1. เลือข้อมูลที่จะสืบค้น
2. ใช้ ชื่อหนังสือ ,ชื่อผู้แต่ง,เลขเรียก,เลขทะเบียน เป็น คำค้น


 
 
พัฒนาระบบโดย นายอินสม ศรีคำ นายมนต์ชัย สีปิน โทร 089-9550913,087-7880949