กลับหน้าหลัก   โปรแกรมการแข่งขัน  ฟุตบอล
วันที่ 30 พ.ย 2560  เวลา 12.11  รายการ ฟุตบอล ๗ คน ชาย ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง ฟุตบอล 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี3เหรียญทองแดง  
วันที่ 30 พ.ย 2560  เวลา 10.12  รายการ ฟุตบอล ๗ คน ชาย ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง ฟุตบอล 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 30 พ.ย 2560  เวลา 11.30  รายการ ฟุตบอล ๗ คน ชาย ชั้น ป.1-ป.2  สถานที่แข่ง ฟุตบอล 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 30 พ.ย 2560  เวลา 11.00  รายการ ฟุตบอล ๗ คน หญิง ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง ฟุตบอล 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านกระแล3เหรียญทองแดง  
วันที่ 30 พ.ย 2560  เวลา 10.18  รายการ ฟุตบอลอนุบาล ระดับปฐมวัย  สถานที่แข่ง ฟุตบอล 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านกระแล2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
 
เวอร์ชัน: 2.0.0    วันที่ : 10/06/2560
Copyright © 2010
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sobpao.net