กลับหน้าหลัก   โปรแกรมการแข่งขัน  กรีฑา
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.30  รายการ วิ่ง 30 เมตร ชาย  ชั้นปฐมวัย  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.33  รายการ วิ่ง 30 เมตร หญิง ชั้นปฐมวัย  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านแม่เปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.36  รายการ วิ่ง 50 เมตร ชาย ชั้นปฐมวัย  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านแม่เปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านกระแล2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.42  รายการ วิ่ง 50 เมตร หญิง ชั้นปฐมวัย  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.45  รายการ วิ่ง 60 เมตร ชาย ชั้น ป.1-ป.2  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.48  รายการ วิ่ง 60 เมตร หญิง ชั้น ป.1-ป.2  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.51  รายการ วิ่ง 80 เมตร ชาย ชั้น ป.1-ป.2  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านกระแล2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.54  รายการ วิ่ง 80 เมตร หญิง ชั้น ป.1-ป.2  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านแม่เปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 10.57  รายการ วิ่ง 80 เมตร ชาย ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.00  รายการ วิ่ง 80 เมตร หญิง ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านแม่เปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านกระแล2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.03  รายการ วิ่ง 80 เมตร ชาย ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านกระแล3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.06  รายการ วิ่ง 80 เมตร หญิง ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.09  รายการ วิ่ง 100 เมตร ชาย ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.12  รายการ วิ่ง 100 เมตร หญิง ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.15  รายการ วิ่ง 100 เมตร ชาย ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.18  รายการ วิ่ง 100 เมตร หญิง ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านกระแล3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.21  รายการ วิ่ง 5 X 80 เมตร ชาย ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.24  รายการ วิ่ง 5 X 80 เมตร หญิง ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านแม่เปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านกระแล2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.27  รายการ วิ่ง 5 X 80 เมตร ชาย ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.30  รายการ วิ่ง 5 X 80 เมตร หญิง ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.33  รายการ วิ่ง 4 X 100 เมตร ชาย ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.36  รายการ วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ชั้น ป.3-ป.4  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.42  รายการ วิ่ง 4 X 100 เมตร ชาย ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี1เหรียญทอง  
2โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนบ้านแม่เปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 28 พ.ย 2560  เวลา 11.48  รายการ วิ่ง 4 X 100 เมตร หญิง ชั้น ป.5-ป.6  สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านแม่เปา1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านกระแล2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา3เหรียญทองแดง  
วันที่ 30 พ.ย 2560  เวลา 15.00  รายการ คะแนนรวมกรีฑา   สถานที่แข่ง กรีฑา 
ที่ผู้เข้าแข่งขันลำดับที่สรุปผลการแข่งขัน
1โรงเรียนบ้านกระแล1เหรียญทอง  
2โรงเรียนบ้านแม่เปา2เหรียญเงิน  
3โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี3เหรียญทองแดง  
 
เวอร์ชัน: 2.0.0    วันที่ : 10/06/2560
Copyright © 2010
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sobpao.net