สรุปเหรียญการแข่งขัน
โรงเรียน
รวม
กระแล158427
แม่หลวง97521
แม่เปา761326
ทุ่งเจ้า4228
สบเปา2121024
สันหลวง0123